1. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , الهام قندهاری , نقش و جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی , ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
 2. ثریا عزیزی , حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , اثرات اجرای طرح هادی بر توسعه مبلمان روستایی , کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
 3. حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , حمیده محمودی , ارزیابی سیاست¬گذاری های زیرساختی تاثیرگذار در توسعه کارآفرینی روستایی , همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
 4. ثریا عزیزی , حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , نقش مبلمان روستایی در پایدارسازی محیط های روستایی , سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۳
 5. ثریا عزیزی , حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان , تحلیل نظری تاثیر مبلمان روستایی در کیفیت محیط کالبدی , کنفرانس ملی علوم جغرافیا , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
 6. حمیده محمودی , حمید شایان , مریم قاسمی , تحلیل نقش امکانات گردشگری بر توسعه گردشگری مذهبی روستاهای حوزه نفوذ شهر مشهد , دومین همایش بین المللی توسعه روستایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 7. حمید شایان , مریم هادی زاده بزاز , خدیجه بوزرجمهری , بررسی اثرات تعاونی های تولید روستایی در توسعه کشاورزی پایدار , همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
 8. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , حلیمه خسروی مشیزی , تحلیل نقش سواد برمشارکت اتصادی زنان روستایی , زن وتوسعه پایدار روستایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
 9. حمید شایان , حمیده محمودی , تحلیلی بر وضعیت گردشگری مذهبی روستاهای شهرستان مشهد , اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۸
 10. حمید شایان , مریم قاسمی , حمیده محمودی , بررسی نقش امامزادگان محور میقات الرضا در گردشگری روستایی , همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۳۰
 11. سید هادی کهنه پوشی , حمید شایان , تحلیل و بررسی تاثیرات منابع آبی و اقلیم در سکونت گزینی روستاهای غرب ایران،نمونه موردی:بخش خاو و میرآباد , دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 12. سید هادی کهنه پوشی , حمید شایان , سمیه برادران , تحلیل و بررسی وضعیت،علل و پیامدهای تخریب زیست محیطی دریاچه ارومیه , دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 13. حمید شایان , مهدی مودودی ارخودی , مریم قاسمی , نقش گردشگری در بهبود شاخص های توسعه انسانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی , پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۸
 14. حمید شایان , علی اکبر عنابستانی , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو , نقش و جایگاه فرهنگ در کشاورزی پایدار مناطق روستایی , همایش ملی توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 15. حمید شایان , محمد اربابی , تبیین موانع توسعه گردشگری روستایی و ارائه الگوی راهبردی،مطالعه موردی:روستاهای هدف استان خراسان شمالی , همایش ملی توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 16. حمید شایان , تحلیلی بر وضعیت مرگ و میر در استان خراسان رضوی , تحلیل روندهای جمعیتی کشور , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۹
 17. حمید شایان , علی اکبر عنابستانی , ابوالفضل زارعی , سیده فاطمه حسینی , تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاهای بخش جعفرآباد شهرستان قم , جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
 18. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , صدیقه بهزادی , ارزشیابی تاثیر اعتبارات خرد بانکی برتوسعه کشاورزی نمونه موردی : دهستان محمدیه شهرستان اردکان استان یزد , اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
 19. مریم هادیزاده بزاز , حمید شایان , تحلیلی بر ضرورت ساماندهی روستاهای حریم کلانشهرها : با تاکید بر کلانشهر مشهد , اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
 20. حمید شایان , مریم هادی زاده بزاز , تحلیلی بر ضرورت ساماندهی روستاهای حریم کلانشهرها , جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۲
 21. حمید شایان , مریم قیاسی نوعی , بررسی روابط متقابل شاندیز و کلان شهر مشهد در راستای مدیریت بحران ناحیه ای , سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱/۳۱
 22. حمید شایان , جعفر نصیری المه جق , بررسی روند مهاجرت و پیامدهای آن در حاشیه کلان شهر مشهد در سالهای 75 تا85 , مهاجرت , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۵
 23. حمید شایان , علیرضا بیدخوری , زیر ساخت های اساسی جهت گسترش آموزش الکترونیکی در مناطق روستایی با تاکید بر ایران , دومین کنفرانس یادگیری الکترونیکی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۲۳
 24. حمید شایان , مقدمه اي بر توسعه انساني و عوامل موثر بر آن در كشورهاي اسلامي , رويكرد فرهنگي به جغرافيا - جغرافيا بستري براي گفتگوي تمدنها , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۲/۲۶